Powrót do STRONY GŁÓWNEJ
Powrót do ARCHIWUM

LISTOPAD 2009


Szydłowiec Gminą Atrakcyjną Turystycznie

Gmina Atrakcyjna Turystycznie – taki tytuł wraz z certyfikatem otrzymał Szydłowiec w I edycji konkursu pod tą samą nazwą–jako jedyny w Polsce w kategorii gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców. To nie jedyne wyróżnienie, jakie otrzymała Gmina Szydłowiec. Wyróżnienia i certyfikaty wręczono uroczyście 14 listopada podczas Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Warszawie.

Wielka Gala

Także w konkursie „Mazowiecka Gmina Roku 2009”, w ramach IV edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” Szydłowiec otrzymał wyróżnienie w kategorii „gmina miejska, gmina miejsko-wiejska”, a Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński został wyróżniony tytułem „Najlepszy Burmistrz Roku 2009”. Konkursy organizowane są przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp.z o.o. Konkursom patronowali Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i Marszałek Mazowsza Adam Struzik. Na uroczystości rozstrzygnięcia obu konkursów i Wielkiej Gali Biznesu obecni byli: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, skarbnik gminy Iwona Czarnota, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i zastępca przewodniczącego Krystyna Bednarczyk.

Celem konkursów było wyłonienie tych samorządów, które stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji na ich terenie, a także–jak w przypadku „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie”– umiejętnie pokazują możliwości rozwoju turystyki na swoim terenie. Zamiarem organizatorów było też promowanie najlepszych gmin z całej Polski. W ramach IV edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” organizatorzy po raz pierwszy wyłonili także konkretne osoby – najlepszych włodarzy samorządów. Są to ci, których zaangażowanie i nowatorskie działania w pracy samorządowej wykraczają ponad przeciętność a profesjonalizm i skuteczność są wzorem do naśladowania.

Otrzymanymi tytułami i certyfikatem „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” Szydłowiec może się posługiwać w działaniach marketingowych i turystycznych. Informacja o Szydłowcu została także zamieszczona w portalu internetowym www.samorzady.pl.

W ostatnich latach władze miasta i gminy podjęły wiele działań, by miasto uczynić bardziej atrakcyjnym dla turystów. Opracowano i wyposażono ścieżkę turystyczno-dydaktyczną „Szydłowiec – miasto na kamieniu”, przywrócono na swoje miejsce jedyny w swoim rodzaju zabytek – pręgierz zwany „Zośką”. Niebawem zostanie zakończona renowacja Parku Niepodległości przy ulicy Kościuszki. Trwa proces powstawania „Pracowni Historii Szydłowca”, wydano wiele nowych materiałów promocyjnych, przewodników turystycznych. Przygotowano liczne projekty renowacji i nowego zagospodarowania obiektów zabytkowych – między innymi projekt rewitalizacji zespołu zamkowo-parkowego z zamkiem Szydłowieckich i Radziwiłłów, projekt rozbudowy budynku dawnego hotelu „Pod Dębem” z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej i bazę hotelowo-restauracyjną. Podejmowane są także liczne działania zmierzające do poprawienia warunków do inwestowania na terenie miasta i gminy. Za te działania Gmina Szydłowiec otrzymała przed dwoma laty tytuł „Gminy Fair Play – Certyfikowanej Lokalizacji Inwestycji”.

GALERIA


Debata z transmisją

25 listopada „Radio dla Ciebie” przez dwie godziny przekazywało „na żywo” fragmenty debaty na temat ekologii, odbywającej się w sali kominkowej szydłowieckiego zamku. W debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk, w tym wielu młodych ludzi.

Debata ekologiczna

Debatę, która odbyła się z inicjatywy i pod patronatem „Radia dla Ciebie”, prowadził redaktor Piotr Szymon Łoś. Wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich szydłowieckich środowisk, aktywnych w dziedzinie ekologii – przedstawiciele Urzędu Miejskiego i służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska, leśnicy z Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna, przedstawiciele szydłowieckiego ośrodka doradztwa rolniczego, stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Szydłowiec, uczniowie gimnazjów i liceum ze swoimi nauczycielami.

Przedmiotem debaty były zagadnienia ochrony naturalnego środowiska Szydłowca i okolic, problemy ekologii widziane oczami samorządu lokalnego i mieszkańców; w tym zagadnienie ochrony środowiska w związku z budową trasy S7, a także możliwości wykorzystania walorów środowiska naturalnego w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i turystyki. Na początku debaty przedstawiciele Nadleśnictwa Skarżysko – Kamienna, a następnie uczniowie Gimnazjum Nr 2 przedstawili charakterystykę przyrody Ziemi Szydłowieckiej i jej walorów w formie prezentacji multimedialnych. Omówiono wszystkie podlegające ochronie gatunki fauny i flory, przedstawiono stan zagrożeń. Debatę zdominowały zagadnienia związane z edukacją ekologiczną oraz dzikimi wysypiskami śmieci. Głos zabierali pracownicy Urzędu Miejskiego, nauczyciele, a przede wszystkim młodzież, przedstawiając działania w zakresie upowszechniania wiedzy ekologicznej, popularyzacji wiedzy na temat ekologii w różnych środowiskach, a także poruszając problemy, które młodzi ludzie napotykają w swojej aktywności. Sekretarz gminy, Bolesław Boruszewski przedstawił aktualny stan prac nas zabezpieczeniem środowiska w związku z projektowaną trasą szybkiego ruchu S7, a przedstawiciele doradztwa rolniczego szeroko poruszali problemy gospodarstw ekologicznych w gminie Szydłowiec.

Debata pokazała, dla ilu ludzi w Szydłowcu i okolicach zagadnienia ekologii są naprawdę ważne i jak pożyteczna dla ochrony środowiska jest możliwość prowadzenia wspólnej, otwartej dyskusji.

GALERIA


Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców w Pionkach.

21 listopada, z okazji 55-lecia nadania praw miejskich, w hali sportowej w Pionkach odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców.

Turniej Samorządowców

Na zaproszenie organizatorów w zawodach wzięła udział reprezentacja Szydłowca. Kapitanem zespołu był gminny koordynator sportu Maciej Kapturski. Po pasjonujących i trudnych pojedynkach reprezentacja Szydłowca uzyskała II miejsce. Poza Szydłowcem w turnieju startowały reprezentacje Urzędu Miejskiego w Pionkach, Urzędu Gminy Pionki, Starostwa Powiatowego Kozienice, Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim i Urzędu Miasta Zwolenia. Na trybunach swoją drużynę dopingował Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, który na zakończenie turnieju odebrał z rąk Burmistrza Pionek piękny puchar za zdobycie II miejsca przez drużynę z Szydłowca.

Wyniki rywalizacji Szydłowieckiej drużyny:
UM Szydłowiec – UM Zwoleń 2:3
UM Szydłowiec – UG Pionki 4:1
UM Szydłowiec – UM Mińsk Mazowiecki 2:3
UM Szydłowiec – SP Kozienice 4:0
UM Szydłowiec – UM Pionki 5:3

  Klasyfikacja końcowa:
 1. UM Pionki
 2. UM Szydłowiec
 3. UM Zwoleń
 4. SP Kozienice
 5. UG Pionki
 6. UM Mińsk Mazowiecki

GALERIA


Szanują swoje prawa

20 listopada punktualnie o godzinie 12.00 wszystkie szkoły współpracujące z UNICEF w ramach programu „Szkoła z prawami dziecka” obchodziły 20. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Heppening

Szczególnie uroczyście obchodzono rocznicę w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Uczniowie klasy III a Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu z opiekunką, mgr Elżbietą Łatą wzięli udział w zaproponowanym przez UNICEF happeningu pod hasłem „Balony do nieba”. Na dziedzińcu szydłowieckiego zamku spotkali się z Burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim, który pochwalił uczniów za to, że chętnie i aktywnie uczestniczą w akcjach organizowanych przez instytucje zajmujące się prawami dzieci, ucząc się w ten sposób aktywności obywatelskiej.

W tym roku szkolnym do programu „Szkoła z prawami dziecka” przyłączyło się 1900 szkół z całej Polski. To rekordowa do tej pory liczba placówek. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 szkoła pod opieką uczącej wiedzy o społeczeństwie E. Łaty bierze aktywny udział w tym programie. Na lekcjach uczniowie dowiadują się o możliwosciach korzystania z praw dziecka, biorą udział w dyskusjach i pogadankach. Znajomość praw dziecka to także wstęp do wiedzy o aktywnym korzystaniu z praw obywatelskich w przyszłości.


Szydłowiec w oczach dzieci

20 listopada uczniowie z PSP Nr 1 i PSP Nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odebrali nagrody za udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Moje miasto – to w Szydłowcu najbardziej lubię …”. Wręczeniu nagród towarzyszyło otwarcie prawdziwej wystawy pokonkursowej w sali Biblioteki Publicznej w szydłowieckim zamku.

Konkurs plastyczny

Organizatorem konkursu już od trzech lat jest szydłowiecka „Jedynka”, a sam konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. W tym roku do konkursu, oprócz własnych uczniów, organizatorzy zaprosili uczniów PSP Nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II, a patronat nad konkursem objął Burmistrz Szydłowca. W dowolnej technice plastycznej uczniowie mieli przedstawić to, co w rodzinnym mieście najbardziej im się podoba. Ku zaskoczeniu Jury, oprócz prac przedstawiających tradycyjnie szydłowieckie zabytki, dzieci namalowały to, co w ich otoczeniu zmienia się z dnia na dzień – np. Park Niepodległości z nowymi alejkami i boiska szkolne.

Nagrodzone prace pokazano na przygotowanej przez SCK-Zamek wystawie pokonkursowej. W scenerii tej właśnie wystawy młodzi plastycy otrzymali z rąk naczelnika Wydziału Edukacji Ewy Walczak i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny Bednarczyk cenne nagrody, ufundowane przez Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego.

Otwierając wystawę, Ewa Walczak podkreśliła jej wychowawczą rolę. „ Dzieci nie tylko rozwijają swoje zdolności. Uczą się także wyrażać swoje emocje, przywiązanie do swojej małej ojczyzny”.

„Cieszę się, że w konkursie wzięło udział więcej dzieci niż do tej pory” –powiedziała inicjatorka i organizatorka konkursu, wicedyrektor PSP Nr 1 Grażyna Olesińska – Na pewno będziemy organizować konkurs w następnych latach”.

Najlepsze prace wykonali: w kategorii najmłodszych – Zuzanna Ślusarczyk, Natalia Przygodzka i Dominik Gębski z PSP Nr 1, w kategorii klas I-III – Emilia Stępień i Natalia Gutkowska z PSP Nr 2, a także Wiktoria Limanin, Oliwia Olesińska i Adrianna Olbromska z PSP 1, a kategorii klas najstarszych – Maria Gromek, Kinga Malmon, Joanna Krzewińska i Anna Adamczyk z PSP 1.

GALERIA


Wizyta radcy Ministra Edukacji Narodowej

20 listopada Szydłowiec odwiedziła dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra, radca ministra z Departamentu Ekonomicznego MEN.

Wizyta Pani Czesławy Kunkiewicz-Waligóry

W spotkaniu z dr Czesławą Kunkiewicz – Waligórą uczestniczyli dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec, ich zastępcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za finanse i edukację w gminie, skarbnik gminy Iwona Czarnota, naczelnik Wydziału Edukacji UM Ewa Walczak, dyrektor Administracji Oświaty Krystyna Adamczyk, a także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk i Józef Jarosiński.

Gościa przywitał Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Przypomniał dokonania gminy w dziedzinie utrzymania podległych jej placówek. W 2002 roku rosnące w postępie geometrycznym zadłużenie szydłowieckiej oświaty wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosiło prawie 5 mln zł; brakowało środków na wynagrodzenia nauczycieli a stan budynków szkolnych i przedszkolnych był bardzo zły. Dzięki umiejętnym negocjacjom i wdrożonemu programowi naprawczemu zadłużenie udało się spłacić. Korzystając z możliwości finansowania pozabudżetowego, a także angażując własne środki, w ciągu poprzedniej i obecnej kadencji samorządu, władze miasta i gminy inwestowały w bazę oświatową. Budynki szkolne poddano termomodernizacji, przeprowadzono wiele remontów wewnętrznych, zakupiono wiele cennego sprzętu informatycznego i pomocy dydaktycznych, przy szkołach powstały nowoczesne boiska na miarę XXI wieku. Obecny stan szkół w niczym nie przypomina tego sprzed 7 lat. Osiągnięcia te podkreślała także dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra podczas spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami Rady Miejskiej i Burmistrzem Szydłowca.

Dr Kunkiewicz-Waligóra poinformowała dyrektorów szkół o nowych możliwościach pozyskiwania funduszy na rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych, przedstawiała także interpretację nowych przepisów dotyczących finansowania oświaty. Po spotkaniu z dyrektorami dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra udała się na przegląd placówek oświatowych, które w ostatnim czasie korzystały z dodatkowych środków, pochodzących z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej. Pozytywnie oceniła prace remontowe wykonane w bieżącym roku w Zespole Szkół im. Jana Chrapka w Majdowie, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego i Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Podczas wizyty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II zapoznała się z planowanymi do wykonania pracami remontowymi w związku z przyszłorocznym jubileuszem 10-lecia placówki.

Wspólnie z Burmistrzem Szydłowca Andrzejem Jarzyńskim, skarbnikiem gminy, wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej i naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Ewą Walczak i dyrektorem Administracji Oświaty Krystyną Adamczyk, dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra omawiała potrzeby i planowane prace remontowe w odwiedzanych placówkach. To nie pierwsza wizyta radcy Ministra Edukacji Narodowej w szydłowieckich szkołach. Jak podkreślała dr Kunkiewicz-Waligóra, miasto i gmina Szydłowiec może służyć jako przykład rzetelnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie bazy edukacyjnej.

GALERIA


Wiedza dla rolników

19 listopada sala kominkowa zamku gościła rolników. Szkolenie dla nich zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie

Prelegentami byli Krystyna Wasilewska i Krzysztof Zaniewski z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Tematem szkolenia były zasady współdziałania producentów rolnych w ramach tzw. grup producenckich, zasady ich zakładania i prowadzenia, korzyści płynące ze wspólnego działania a także możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich w ramach pomocy dla grup producenckich.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników z terenu powiatu. Obecnych było wielu sołtysów i rolników indywidualnych; w tym wielu młodych mieszkańców wsi.

GALERIA


Szydłowieccy samorządowcy na ingresie

14 listopada w katedrze Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu odbył się uroczysty ingres nowego ordynariusza radomskiego, ks. biskupa Henryka Tomasika. Miasto i gminę Szydłowiec reprezentowali sekretarz gminy Bolesław Boruszewski i przedstawiciel rady Miejskiej Tadeusz Poziomkowski.

Ingres biskupa Henryka Tomasika

W ingresie uczestniczyło wielu gości, w tym nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk oraz przewodniczący Papieskiej Rady ds. duszpasterstwa Służby Zdrowia i były biskup radomski abp Zygmunt Zimowski. Obecny był także były rektor radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego, obecnie ordynariusz zamojsko-lubaczowski, Szydłowianin– ks. biskup Wacław Depo. W uroczystości wzięło udział 37 biskupów z Polski i zagranicy – z Białorusi, Ukrainy, Rosji, oraz ok. 400 księży, w tym kapłani z Włoch, USA i Niemiec. Po oficjalnych uroczystościach nowy ordynariusz radomski rozmawiał z przedstawicielami władz miasta i gminy. Zapewnił, że słyszał o Szydłowcu wiele dobrego i z przyjemnością skorzysta z zaproszenia do naszego miasta, które wystosowali nasi samorządowcy.

PISMO DO BISKUPA


Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada
Dnia Pracownika Socjalnego

składamy wszystkim, którzy poświęcają swój wysiłek ludziom potrzebującym wsparcia, serdeczne podziękowania
i wyrazy szczerego uznania.

Państwa praca i godna szacunku postawa to najlepiej pojęta służba na rzecz społeczności naszej Małej Ojczyzny, gdzie winniśmy się nawzajem wspierać i świadczyć sobie konieczną pomoc.

Życzymy Państwu wytrwałości, zadowolenia i satysfakcji z wypełniania tej ważnej roli społecznej a w życiu osobistym – spełnienia wszystkich planów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowcu
Krystyna Bednarczyk

Burmistrz Szydłowca
Andrzej Jarzyński


Podziękowania dla „Romexu”

16 listopada w szydłowieckim ratuszu Roman Zagórski, właściciel firmy „Romex” Odebrał z rąk Burmistrza Szydłowca dyplom z podziękowaniami za wspieranie placówek oświaty.

Podziękowania dla Romana Zagórskiego

PHU „Romex” od dawna angażuje się w pomoc dla szydłowieckich szkół i przedszkoli. Nie tylko sponsoruje placówki, ale wykonuje często prace remontowe, traktując prace dla naszych dzieci w sposób priorytetowy. Dlatego władze miasta i pracownicy administracji oświatowej doceniają otwartość firmy na potrzeby szkół. Podczas wręczania dyplomu obecna była także Krystyna Adamczyk – dyrektor Administracji Oświaty, placówki odpowiadającej za stan techniczny placówek. Burmistrz Andrzej Jarzyński i dyrektor Krystyna Adamczyk pogratulowali Romanowi Zagórskiemu godnej naśladowania postawy i życzyli wielu sukcesów zawodowych i osobistej satysfakcji.


Świętowaliśmy 91. rocznicę odzyskania Niepodległości

11 listopada to, mimo nie zawsze sprzyjającej pogody, jedno z najbardziej radosnych świąt w polskim kalendarzu – Święto Niepodległości, którą odzyskaliśmy po 123 latach nieistnienia Polski na mapie Europy.

91. rocznica odzyskania niepodległości

Przed południem na płycie Rynku Wielkiego stanęły poczty sztandarowe i delegacje służb mundurowych, organizacji społecznych, kombatanckich, szkół, zakładów pracy, Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, radni miejscy i powiatowi, mieszkańcy. Zebranych powitała dyrektor SCK – Zamek, Małgorzata Bernatek, po czym wspólnie wysłuchano Hymnu Państwowego, który odegrała Miejska Orkiestra Dęta. Komendant Główny Związku Strzeleckiego, Roman Burek odczytał historyczny, pierwszy rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego do Wojska Polskiego z dnia 12 listopada 1918 roku. O godz. 10.30 w kościele parafialnym św. Zygmunta rozpoczęła się uroczysta msza święta za Ojczyznę, w oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej, celebrowana przez ks. dziekana Adama Radzimirskiego. Homilię wygłosił ks. Wincenty Chodowicz.

Po mszy zebrani w uroczystym szyku przeszli na Skwer Niepodległości, pod pomnik Marszałka. Tam zabrał głos Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Mówił między innymi o wspólnej pracy pokoleń, która doprowadziła do odzyskania Niepodległości i o związku pomiędzy pracą dla Polski i działaniem na rzecz swojej małej Ojczyzny. Burmistrz dziękował mieszkańcom miasta za udział w obchodach. Szczególnie serdecznie dziękował młodzieży za jej obecność, demonstrującą uczucia patriotyczne i troskę o zachowanie polskiej tradycji. Przy dźwiękach werbla delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka, gdzie zaciągnęli honorową wartę szydłowieccy Strzelcy i harcerze. Uroczystości upamiętniające dzień 11 listopada sprzed 91 lat odbyły się wcześniej także w szkołach miasta i gminy. Pod kierunkiem nauczycieli dzieci i młodzież przygotowała akademie i uroczyste apele.

GALERIA


Nowe boisko dla uczniów z Wysocka

Rok 2009 jest niewątpliwie rokiem nowych szkolnych boisk. Nowe boiska otrzymały już Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika. Aktualnie trwają prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego na placu szkolnym w Wysocku.

Budowa boiska
Tak wyglądało boisko w Wysocku w piątek, 13 listopada. Już niedługo pokryje się kolorową nawierzchnią.

Wykonano już 420 m2 warstwy odsączającej o grubości 10 cm cm i podbudowę betonową z obrzeżami. Na niej zostanie ułożona przepuszczająca wodę syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa z podkładem mineralno syntetycznym. Na nawierzchnię naniesione będą linie. Wykonawcą jest firma „Deel” z Bielska – Białej.
Budowa nowego boiska zostanie zakończona jeszcze w tym miesiącu.


Powrót „Zośki”

5 listopada uroczyście odsłonięto na Rynku Wielkim odnowioną i częściowo zrekonstruowaną kolumnę z postacią kobiety, zwanej „Zośką”. Po stu kilkudziesięciu latach wróciła na swoje miejsce, by stać się jeszcze jedną atrakcją szydłowieckiego rynku.

Uroczyste odsłonięcie zrekonstruowanego pręgierza

O „Zośce” i jej pochodzeniu wiemy niewiele. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ją pod ratuszem ustawiono. Wiadomo, że stała już tam w roku 1795, bo uwiecznił ją razem z widokiem całego szydłowieckiego rynku znany polski rysownik i malarz ze szkoły Canaletta, Zygmunt Vogel. Wykonano ją i usytuowano na rynku prawdopodobnie znacznie wcześniej. Nieznane są także późniejsze losy „Zośki”. Piękna, manierystyczna kolumna–podstawa rzeźby – została przeniesiona z rynku na cmentarz, gdzie do 2004 roku zdobiła nagrobek jednego z szydłowieckich proboszczów, ks. Stanisława Straszaka, zmarłego w roku 1833. Sama figura kobiety prawdopodobnie przechowywana była w okolicach zamku.

Z pewnością nie jest „Zośka” pomnikiem wystawionym dla upamiętnienia konkretnej kobiety. Najwięcej wskazuje na to, że kolumna wraz z figurą kobiety była rodzajem pręgierza, czyli miejsca przeznaczonego do ogłaszania i egzekucji prawa, służącego również jako ostrzeżenie przed jego łamaniem, a sama figura jest przyjętą w dawnej sztuce formą personifikacji (ukazania w ludzkiej postaci) jednej z postaw, które publicznie napiętnowano lub przed którymi przestrzegano. Jako postacie kobiece chętnie przedstawiano w XVII i XVIII wieku takie pojęcia jak „Próżność”, „Pycha ukarana”, „Nieczystość” czy „Rozpacz”. Jedno jest pewne – „Zośka” to nie tylko piękna rzeźba. Świadczy też o znaczeniu i zasobności dawnego Szydłowca, bo nie wszystkie miasta było stać na wystawienie tak kosztownego obiektu.

Inicjatywę przywrócenia „Zośce” dawnej świetności i ustawienia jej na dawnym miejscu podjął w roku 2004 Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wspólnie z Radą Miejską. W 2004 roku kolumnę, na której kiedyś stała rzeźba, zabrano z cmentarza parafialnego i poddano konserwacji. 6 listopada 2004 roku odnowioną kolumnę uroczyście ustawiono na miejscu, na którym widnieje na akwareli Vogla. W uroczystym akcie napisano:

„Wspólna inicjatywa Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta przywrócenia kolumny na swoje dawne miejsce niech będzie wyrazem naszej wspólnej troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Szydłowieckiej, troski o zachowanie jej tradycji i historii, troski o estetykę naszego miasta”.

Jednocześnie rozpoczęto pracę nad odnową pozostałej części obiektu. Projekt rekonstrukcji i konserwacji przygotował konserwator dzieł sztuki mgr Grzegorz Wiatr. Prace konserwatorskie wykonała firma „Monumento” Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki.

6 listopada br. uroczyście odsłonięto w pełni zrekonstruowany obiekt. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska, kierownik radomskiej delegatury mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków Marek Figiel, właściciel firmy „Monumento” i konserwator dzieł sztuki Grzegorz Wiatr, a także dyrektor kieleckiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Dariusz Kalina. Wstęgę przecinali również przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, który wsparł finansowo przeprowadzone prace – Anna Brzezińska-Skrzypek i Adolf Krzemiński, a także były dyrektor szydłowieckiego muzeum Stefan Rosiński. Do przecięcia wstęgi poproszono też trzy Szydłowianki o imieniu Zofia; panie Zofię Jarzyńską, Zofię Pawlak i Zofię Jaworską. Obecny był ks. proboszcz Adam Radzimirski, byli także radni, sponsorzy, przedstawiciele bractw rycerskich, osoby zaangażowane w prace nad usytuowaniem rzeźby. W dalszej części uroczystości, na uroczystym spotkaniu w salach zamkowych, zebrani wysłuchali relacji burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego z przebiegu prac nad przywróceniem „Zośce” jej dawnej świetności, ilustrowanej zdjęciami z ich przebiegu, a następnie okolicznościowych wystąpień Marka Figla, Grzegorza Wiatra i Dariusza Kaliny. Radny Artur Łyczek napisał i wygłosił okolicznościowy wiersz „Powrót Zośki”. Wszyscy współpracujący przy przywracaniu rzeźby do pierwotnego stanu otrzymali od burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami za pomoc i zaangażowanie w realizację projektu.

„Zośka” znów zdobi szydłowiecki rynek, świadcząc nie tylko o chlubnych tradycjach miasta, ale także jego dniu dzisiejszym. Przywracanie miastu jego świetności, dbałość o jego krajobraz kulturowy, zachowanie lokalnych tradycji i dobrego stanu zabytków to od dawna jeden z priorytetów władz miejskich ostatnich dwóch kadencji. Opracowano projekt rewitalizacji zabytkowego rynku, któremu przywrócono rolę obywatelskiego i kulturalnego centrum Szydłowca, gotowy jest projekt przywrócenia dawnej świetności szydłowieckiego zamku i jego otoczenia. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca i proboszczem szydłowieckiej fary od kilku lat prowadzona jest akcja zbierania funduszy na odnowę najpiękniejszych i najstarszych szydłowieckich nagrobków, w której biorą udział Burmistrz Szydłowca, pracownicy Urzędu Miejskiego, chórzyści z „Gaudium Canti”, uczniowie. Wspólne działanie przynosi efekty w postaci coraz hojniejszych datków. Przed trzema laty w dniu Wszystkich Świętych zebrano nieco ponad 4.000 zł, a w bieżącym roku prawie 5,5 tys. zł. Dzięki tym staraniom co roku odnawiane są kolejne, najpiękniejsze i najstarsze szydłowieckie nagrobki.

Szydłowieckie zabytki to nie tylko duma, ale i troska Szydłowian i wybranych przez nich władz. To również ważna część działań promocyjnych miasta; a być może klucz do lepszych perspektyw jego rozwoju.

GALERIA        ODNOWIONE NAGROBKI


Urząd Miejski w Szydłowcu informuje:

Uwaga!

 • Nowe możliwości dofinansowania działalności gospodarczej i inicjatyw społecznych z funduszy unijnych
 • Darmowe doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku i dokumentacji
 • Fundusze dla osób fizycznych, stowarzyszeń, organizacji, parafii i.t.d.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania nawet 70% kosztów przedsięwzięcia
  Środki finansowe można otrzymać między innymi na:
 • organizację imprez kulturalnych,
 • sportowych i rekreacyjnych,
 • działania mające na celu organizację szerokiego dostępu do internetu,
 • wsparcie inicjatyw w dziedzinie sztuki i tradycji ludowej,
 • szkolenia z różnych dziedzin,
 • uruchomienie drobnej działalności gospodarczej przez osoby rezygnujące z rolnictwa,
 • wiele innych inicjatyw.

Jeśli masz pomysł, skontaktuj się z biurem Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu”

Kontakt:
Szydłowiec, ul. Kościuszki 39, tel/fax: 048/6175210
www.lgdnapiaskowcu.org.pl
e-mail: biuro@lgdnapiaskowcu.org.pl


Będą fundusze na przebudowę centrum Wysokiej

2 listopada Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński podpisał umowę o przyznaniu gminie przez Urząd Marszałkowski pomocy w kwocie 471.456,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na przebudowę centrum wsi Wysoka.

Widok na remizę, szkołę i kościół we wsi Wysoka
Okolica remizy już wiosną będzie prawdziwym centrum Wysokiej.

Wniosek o współfinansowanie tej inwestycji Urząd Miejski złożył w marcu br. W Wysokiej powstanie w przyszłym roku nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe, ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty. Zostanie także gruntownie wyremontowana i przebudowana remiza OSP. Po przebudowie znajdą się w niej pomieszczenia nie tylko dla strażaków; na piętrze będzie zlokalizowana świetlica wiejska. Budynek otrzyma nowe instalacje wewnętrzne, nową elewację i nowe wyposażenie. Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół remizy; zostanie utwardzone podłoże, powstaną miejsca parkingowe, ławki, a nawet grill. Rejon remizy po przebudowie stanie się prawdziwym centrum wsi.
Koszt inwestycji to kwota 831.163,29. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 471.456,00 zł., pozostała kwota – ponad 359.707,29 zł to wkład własny Gminy.

Uzyskanie dofinansowania wymagało długiej procedury. Złożenie wniosku musiało poprzedzić przyjęcie przez mieszkańców Wysokiej „Planu Odnowy Miejscowości Wysoka”, spełniającego warunki i wytyczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Plan musiał także zostać zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej, co miało miejsce 26 lutego.
4 listopada rozpoczęły się prace przy budowie boiska. Wykonawcą jest wyłoniona w procedurze przetargowej firma „Deel” z Bielska- Białej. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Prace przy przebudowie remizy OSP rozpoczną się po zakończeniu trwającej jeszcze procedury przetargowej. Ich zakończenie planowane jest do końca czerwca 2010r.


Pierwszoklasiści już pełnoprawni

Przełom października i listopada to tradycyjny czas składania przez pierwszaków ślubowania i pasowania ich na pełnoprawnych uczniów.

Ślubowanie pierszoklasitów

Uroczystości ślubowania odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych miasta i gminy Szydłowiec. Są one zawsze ogromnym przeżyciem dla ich bohaterów – najmłodszych uczniów, a często wcale nie mniejszym dla rodziców, wypełniających szkolne aule i sale gimnastyczne.

W każdej szkole najmłodsi pod kierunkiem swoich nauczycieli prezentowali się w programach artystycznych, a po wypowiedzeniu słów ślubowania byli pasowani na pełnoprawnych uczniów za pomocą symbolicznego ołówka.

Pierwszaków odwiedzili przedstawiciele władz miasta i gminy; Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, naczelnik Wydziału Edukacji Ewa Walczak, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej Maria Piotrowska. Wszyscy składali uczniom serdeczne życzenia i wręczali drobne upominki, mające sprawiać przyjemność, ale i przypominać o uczniowskich obowiązkach. Oprócz tradycyjnych słodyczy od wiceprzewodniczącej RM Krystyny Bednarczyk pierwszoklasiści otrzymali od burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego teczki na szkolne akcesoria, od przewodniczącej Komisji Edukacji dr Marii Piotrowskiej przybory do pielęgnacji zębów, a obecni na uroczystościach przedstawiciele szydłowieckiej policji obdarowali najmłodszych odblaskowymi gadżetami, zapewniającymi bezpieczeństwo po drodze do szkoły.

Do życzeń dla najmłodszych przyłączamy się i my. Pierwszakom życzymy samych piątek i szóstek, samych sukcesów i nowych, trwałych przyjaźni, które będą pamiętać do końca życia. A rodzicom – zadowolenia, satysfakcji i dumy ze swoich pociech.

GALERIA


Ruszyły prace drogowe

Rozpoczęły się prace przy przebudowie dróg gminnych wraz i towarzyszącej jej infrastruktury. Pierwsze odbiory przewidziano już na 16 listopada, całość prac zakończy się do 30 maja przyszłego roku.

opis zdjecia

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” z Piekoszowa pracuje przy przy budowie ulic Narutowicza i Partyzantów. Na ulicy Narutowicza zostanie wykonana kanalizacja deszczowa o długości ponad 1000 m.b, ponadto ulica otrzyma nową duwarstwową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni 12519 m2, zatokę autobusową z kostki brukowej, zostaną także wykonane zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 517 m2.
Na ulicy Partyzantów zostanie położone 2408 m2 nowej dwuwarstwowej nawierzchni mineralno-bitumicznej z zatokami postojowymi z kostki brukowej o powierzchni 381 m2 i zjazdami z kostki o łącznej powierzchni 192 m2. Zostanie też wybudowany nowy chodnik z kostki betonowej o powierzchni 637 m2. Koszt inwestycji to 1.889.207,81 zł brutto, a prace zostaną zakończone do 30 maja 2010 r. Przedsiębiorstwo „Trakt” położy także 1068,50 m2. nawierzchni mineralno-bitumicznej na ulicy Kusocińskiego. Prace przy tej ulicy (ustawianie krawężników) wykonują także pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miejski. Koszt nowej nawierzchni Kusocińskiego to 51490 zł brutto.

Trwa przebudowa ulicy Hubala. Prace wykonuje szydłowieckie przedsiębiorstwo „Gres”. Ulica otrzyma nową dwuwarstwową nawierzchnię mineralno-bitumiczną na podbudowie, o łącznej powierzchni 2402 m2 i 672 m2.chodnika z kostki betonowej. Koszt prac to 447.100,72 zł brutto, a przewidywany termin ich zakończenia to także 30 maja prezyszłego roku.

P.U.P.H. „Gres” rozpoczęło także prace przy przebudowie ulic Przechodniej i Poprzecznej. Na ulicy Przechodniej zostanie położone 876,90 m2 dwuwarstowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, zostaną wykonane zjazdy do posesji (169,75 m2) oraz chodnik z betonowej kostki (169,75 m2). Ulica Poprzeczna otrztyma nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o powierzchni 805,75 m2 wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 147,35 m2. Przebudowa ulic Przechodniej i Poprzecznej zostanie zakończona do 16 listopada tego roku.

GALERIA


Europejska jakość w PSP w Wysocku

2 października Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku otrzymała Europejską Odznakę Jakości E-Twinning. Wyróżnienie przyznano szkole za pracę nad projektem „Moja mała ojczyzna–moja szkoła na co dzień i od święta; moja miejscowość i jej atrakcje, tradycje i zwyczaje mojego regionu”.

Odznaka jakości

Uczniowie z Wysocka realizują program od prawie dwóch lat. W jego ramach współpracują z czterema innymi szkołami podstawowymi – polską, czeską, francuską i litewską.
Program służy nawiązaniu kontaktów z innymi szkołami w Unii Europejskiej i wzajemnemu poznaniu swoich krajów, regionów, miejscowości, szkół, zwyczajów, zabytków.
W ramach projektu uczniowie przygotowują biuletyny, ulotki, filmy, zdjęcia i prezentacje komputerowe, opowiadające o swojej szkole, miejscowości, obchodzonych świętach, zwyczajach kulinarnych, chwalą się swoimi osiągnięciami. Nie tylko promują w ten sposób swoją miejscowość prezentując jej atrakcje. Pracując pod kierunkiem nauczycieli nad kolejnymi etapami programu lepiej poznają zarówno swój region z jego całą historią i specyfiką, jak małą ojczyznę partnerów, z którymi współpracują. Realizacją projektu opiekują się od prawie dwóch lat Ewa Wójcik i dyrektor szkoły Jolanta Kozłowska.


Nowe przystanki

11 nowych przystanków autobusowych za kwotę 29 928,80 zł zakupił Urząd Miejski w Szydłowcu. Przystanki ustawiono wzdłuż drogi Nr 7 w Świerczku, Kuźni, Zdziechowie, Chustkach i Baraku.

Nowy przystanek

Nowe wiaty przystankowe typu „Atena” o wymiarach 310 X130 cm wykonane są z ocynkowanej i lakierowanej blachy. Zakupiono je w w firmie BIN sp. z o.o. w Alaksandrowie Kujawskim. Przystanki będą oznaczone herbem Szydłowca i nazwą miejscowości. Pod każdą wiatą pracownicy UM położyli fundamenty i ok. 10 m2 kostki brukowej. Koszt przygotowania powierzchni pod wiaty to dodatkowe 5 000 zł. Do 10 listopada przybędą jeszcze dwa przystanki na ulicy Kościuszki obok firmy „Comes” za kwotę 5 500 zł. Stare wiaty zostaną zdemontowane i gruntownie wyremontowane.


  Powrót do STRONY GŁÓWNEJ
Przejdź do ARCHIWUM